Kurv
Kurv
Filtre
Ryd alle
Filter
No products found

VIND EN WATERROWER S4

VÆRDI OP TIL KR. 13.895 - DELTAG HER

Reparationsvejledning til oliebehandlede overflader

Retur til behandlingsvejledninger

Skomærker på f.eks. bordben:Mærkerne fjernes med viskelæder eller med nylonsvamp vædet i lidt Kunos olie. 

Pletter f.eks. rødvin:Gnub forsigtigt pletten med en nylonsvamp vædet i Kunos olie. Ved kraftige pletter pudses først med sandpapir P 180 og efterfølgende P 220. Træet er nu ubehandlet og skal olieres, følg ovenstående vejledning. Der hvor man har pudset vil der, især på de mørke træsorter, blive en lys plet, men den vil fortage sig i løbet af nogen tid.

Stearin: Lad stearinen størkne og fjern så meget som muligt med en ikke ridsende genstand. Gnub derefter forsigtig pletten med en nylonsvamp vædet i lidt Ardvos olie.

Fedt/olie pletter: Se afsnittet om rødvinspletter 
Kendetegn på overbehandling med plejemidler: 
Det ses typisk ved at det ser ud som om møblet er blevet ferniseret. Der er kommet for meget olie på under behandlingen og det har fået lov til at tørre ind. Den overskydende olie fjernes bedst med terpentin. Tag et mindre område ad gangen og væd en nylonsvamp med terpentin. Indgnid området og aftør omgående terpentin og overskydende olie af med en ren og tør klud/køkkenrulle. Lad overfladen tørre i ca. 1 døgn og slib hele overfladen med fint sandpapir P 220. Støvsug og aftør overfladen for pudsestøv og overfladen behandles med olie som beskrevet ovenfor.

Trykmærker og ridser: Langt de fleste trykmærker hvor træfiberen ikke er brudt kan fjernes. Trykmærket pensels med lunkent vand (vandet får fiberen til at rejse sig) og når det er tørt pudses med sandpapir P 220. Gentag evt. behandlingen.Anvend ikke strygejern/damp da olien ikke tåler kraftig opvarmning.

Tusch, kuglepen, vandfarver, oliekridt og spritpen: Pletten forsøges suget op med kraftigt trækpapir og et opløsningsmiddel, der er baseret på sammen væske som pletten.

Blæk: Pletten forsøges fjernet med trækpapir og 8% ufortyndet salmiak spiritus. Vær opmærksom på at opløsningen kan irritere øjne, hud og åndedrætsorganer. Læs og følg altid brugsanvisningen på det pågældende produkt.

Brandmærker: Overfladiske brandmærker kan i de fleste tilfælde pudses væk. Pas på ikke kun at pudse lokalt, da man derved nemt får en fordybning, puds over et større areal. Vi anbefaler at skaden vurderes af en fagmand, før man foretager sig noget.

 

OBS: Når man arbejder med slibende materialer såsom nylonsvampe og sandpapir, skal man altid arbejde på langs med træets årer. Slib altid over et større areal for at undgå, at der fremkommer en fordybning på stedet.

Massivt træ er et levende materiale, og det er derfor vigtigt, at man håndterer og behandler det rigtigt. Alt møbeltræ er tørret ned til 7 - 8% træfugtighed, hvilket svarer til en relativ luftfugtighed på 40% ved 20° C. Træet arbejder mere eller mindre afhængigt af luftfugtigheden i omgivelserne. Det er derfor vigtigt, at massive træmøbler står i omgivelser, hvor luftfugtigheden ikke svinger mere end mellem 40% til 60%. Når vinteren sætter ind, og det bliver fyringssæson, kan luftfugtigheden falde til under 40%,dette kan bevirke at træet svinder en smule, men det udvider sig igen, når luftfugtigheden stiger. Dette fremkommer pga. at fordampningen er størst gennem endetræet og det giver sig til udtryk i, at f.eks. et udtræksbord kan gabe i siderne af samlingen om vinteren, og gabe i midten af samlingen om sommeren. Under disse tørre forhold skal man sørge for, at møblet ofte bliver behandlet med olie, for at forhindre at træet udtørrer. Vi anbefaler dig, at anskaffe et hygrometer til kontrol af luftfugtigheden.


Træ er et naturprodukt, og der kan i træstrukturen forekomme mindre knaster og farveforskelle i det færdige produkt. Vær opmærksom på at mahogni og amerikansk kirsebærtræ modnes meget hurtigt. Undgå derfor at dekorere møblet de første 2 - 3 uger eller flyt dekorationsgenstandene ofte (hver dag), indtil De fornemmer, at træet er modnet. Massive tillægsplader, der er bestilt sammen med et bord, er individuelt tilpasset dette bord. På fineret tillægsplader og efterbestilte massive tillægsplader kan der forekomme differencer i mål, farve og struktur. Ved brug af tillægsplader i spiseborde, skal støttebenene altid benyttes.

VIGTIGT: Massivt træ tåler ikke direkte sollys eller direkte varmepåvirkning, f.eks. fra brændeovn eller for tæt placering ved radiator. Dette kan misfarve og udtørre træet og forårsage revner i f.eks. bordplader. Dæk aldrig massivt træ med voksdug eller lignende i mere end max. 1 døgn. Træet må ikke tilføres nogen form for fugt de første 2 uger, da den fra os påførte biologiske olie skal gennemhærde.