Kurv
Kurv
Filtre
Ryd alle
Filter
No products found

VIND EN WATERROWER S4

VÆRDI OP TIL KR. 13.895 - DELTAG HER

Reparationsvejledning til sæbebehandlede overflader

Retur til behandlingsvejledninger

Skomærker på f.eks. bordben: Fjernes med fint sandpapir P220 pudsesvamp.

Pletter f.eks. rødvin: Gnub pletten med en nylonsvamp mættet med sæbefedt, gentag denne behandling et par gange med nogle dages mellemrum. Puds derefter med fint sandpapir P 220 (pudsesvamp). Er pletten ikke helt væk vil den i løbet af nogen tid forsvinde af sig selv, fordi træet arbejder pletten op i overfladen, og den vil så forsvinde ved efterfølgende behandlinger. Ved særlige genstridige pletter f.eks. fedt eller olie kan renset benzin* og kraftigt trækpapir anvendes med efterfølgende sæbebehandling (*Brandfare ! Sørg for udluftning og anvend kun små mængder af gangen). Pletter/vandskjolde fra uglaseret vaser/urtepotter er meget vanskelige at fjerne.

Stearin: Lad stearinen størkne og fjern så meget som muligt med en ikke ridsende genstand. Pletterne forsøges herefter fjernet med renset benzin* og behandles derefter som under afsnit pletter. (*Brandfare ! Sørg for udluftning og anvend kun små mængder af gangen)

Fedt/olie pletter: Se afsnittet om pletter. 

Kendetegn på overbehandling med plejemidler: Det ses typisk ved, at overfladen bliver grå og nusset og man kan ligesom skrive på overfladen med en negl. Dette forekommer ofte, når sæben er for tyk og derfor ikke kan trænge ned i træet, den lægger sig i stedet "oven på". Den overskydende sæbe fjernes bedst ved at skrubbe overfladen med en stiv børste eller en køkkensvamp (pas på evt. overskudsfarve) vædet i lidt lunt vand og omgående aftørring med en ren klud. Når overfladen er tør, slibes med fint sandpapir P 220 og efterfølgende behandles overfladen med en sæbe-blanding som beskrevet i plejevejledningen ovenfor. 

Trykmærker og ridser: Langt de fleste trykmærker kan fjernes, hvis træfiberen ikke er brudt. Trykmærket pensels med lunkent vand (vandet får fiberen til at rejse sig), når det er tørt pudses med sandpapir P 220. Gentag evt. behandlingen. Ved kraftige mærker kan man forsigtigt dampe trykmærkerne op. Placer 3-4 lag gennemvædet (vand) viskestykke oven på pletten og placer så spidsen af et meget varmt strygejern oven på trykmærket og viskestykket. Varmen vil frembringe damp som bliver presset ned i træet, herved påvirkes træet så det udvider sig. Gentag evt. behandlingen, men max. 2 gange. Lad det tørre og puds med sandpapir P 220. Efterfølgende behandles overfladen med en sæbeblanding, som beskrevet i plejevejledningen ovenfor.

Tusch, kuglepen, vandfarver, oliekridt og spritpen: Pletten forsøges suget op med kraftigt trækpapir og et opløsningsmiddel, der er baseret på samme væske som pletten.

Blæk: Pletten forsøges fjernet med trækpapir og 8% ufortyndet salmiakspiritus. Vær opmærksom på at opløsningen kan irritere øjne, hud og åndedrætsorganer. Læs og følg altid brugsanvisningen på det pågældende produkt.

Brandmærker: Overfladiske brandmærker kan i de fleste tilfælde pudses væk. Pas på ikke kun at pudse lokalt, da man derved nemt får en fordybning, puds i stedet over et større areal. Vi anbefaler, at skaden vurderes af en fagmand, før man foretager sig noget.

OBS: Når man arbejder med slibende materialer såsom nylonsvampe og sandpapir, skal man altid arbejde på langs med træstrukturen. 
Slib altid over et større areal for at undgå, at der fremkommer en fordybning på stedet.

VIGTIGT: Massivt træ tåler ikke direkte sollys eller direkte varmepåvirkning, f.eks. fra brændeovn eller for tæt placering ved radiator. Dette kan misfarve og udtørre træet og forårsage revner i f.eks. bordplader. Dæk aldrig massivt træ med voksdug eller lignende i mere end max. 1 døgn. 

Massivt træ er et levende materiale, og det er derfor vigtigt, at man håndterer og behandler det rigtigt. Alt møbeltræ er tørret ned til 7-8% træfugtighed, hvilket svarer til en relativ luftfugtighed på 40% ved 20°C. Træet arbejder mere eller mindre afhængigt af luftfugtigheden i omgivelserne. Det er derfor vigtigt, at massive træmøbler står i omgivelser, hvor luftfugtigheden ikke svinger mere end mellem 40% til 60%. Når vinteren sætter ind, og det bliver fyringssæson, kan luftfugtigheden falde til under 40%, dette kan bevirke at træet svinder en smule, men det udvider sig igen når luftfugtigheden stiger. Dette fremkommer pga. at fordampningen er størst gennem endetræet og det giver sig til udtryk ved at f.eks. et udtræksbord kan gabe i siderne af samlingen om vinteren, og gabe i midten af samlingen om sommeren. Under tørre forhold skal man sørge for, at sæbebehandlede møbler bliver tilført sæbe. Vi anbefaler Dem, at anskaffe et hygrometer til kontrol af luftfugtigheden. 
Træ er et naturprodukt, og derfor kan der i træstrukturen forekomme mindre knaster og farveforskelle i det færdige produkt. 
Massive tillægsplader, der er bestilt sammen med et bord, er individuelt tilpasset dette bord. På fineret tillægsplader og efterbestilte massive tillægsplader kan differencer i mål, farve og struktur forekomme.